VITALITATEA CĂDERII ÎN GROAPĂ

Urmașii celebrului Rică Venturiano au penetrat insistent existențialitatea noastră reală și s-au înrolat evident în așa-zisa elită a „Tâmpiților lui Băsescu”, mai reactivi ca niciodată. Iată una din cele mai scurte parodii ale unui veac de continuitate agresiv caragialească:

O NOAPTE FOARTE FURTUNOASĂ

           
JUPÂN DUMITRACHE: (şezând pe scaun) Hei! ia să vedem acu ce mai zice politica. Citişi ceva?           
IPINGESCU: Bravos ziar, domnule! Ăsta ştiu că combate bine.           
JUPÂN DUMITRACHE: Apoi nu-i zice lui degeaba „Vocea Patriotului Naţional”!…
IPINGESCU: (citeşte greoi şi fără interpunctaţie) ‘Bucureşti 15/27 Răpciune. – Amicul şi colaboratorele nostru… Horia Roman Patapievici, a cărui asinuitate o cunoaşte demult publicul cititor, ne trimite următoarea prefaţiune a unui nou op al său. Îi dăm astăzi locul de onoare, recomandând cu căldură poporului suveran scrierea amicului nostru. Republica şi Reacţiunea sau Venitorele şi Trecutul. – Prefaţiune:

„Inima pe care nu o mai emoţioneaza iubirea, mintea pe care nu o mai mişcă gândirea? Au secat. Vitalitatea e întotdeauna însoţită de o capacitate de a cădea în gropi care nu e egalată decât de siguranţa cu care, prin tatonări grăbite şi replieri rapide, rătăcirea e până la urmă transformată în orientare”…’ 

JUPÂN DUMITRACHE: (mulţumit) Ei, bravos! Aici a adus-o bine.

***      
Un cititor comentează (pe Internet): Domnule Patapievici, articolul domniei voastre este super-tare, mai ales în partea de introducere.

***

JUPÂN DUMITRACHE: (nedomirit) E scris adânc.        

***

O admiratoare (pătrunsă vibrant de gândirea publicistului, notează în grabă pe Internet): Nădăjduiesc să fie înţeles, în profunzimea lui, de cât mai mulţi dintre cititori.

***

IPINGESCU: Ba nu-i adânc deloc. Nu pricepi? Vezi cum vine vorba lui:

„Când crizele sunt mai dese decât răgazurile, iar profunzimea lor, în loc să te omoare, te împinge tot mai departe, chiar dacă nu ştii încotro şi ce e acest ‘mai departe’, atunci eşti viu. Cum e cu oamenii, la fel e şi cu societăţile”.    

 
JUPÂN DUMITRACHE:
(lămurit) Ei! aşa mai vii de-acasă. Bravos! Zi-i nainte.

IPINGESCU: Stai să vezi: acuma vine un ce şi mai tare.          
JUPÂN DUMITRACHE: Ei?  
IPINGESCU (urmând citirea):

 „Deşi suntem pe pragul prăbuşirii în fiecare clipă, şi deşi aproape tot ce ni se întâmplă pare şi fără noimă, şi absurd, totuşi, există o vitalitate în gafele, eşecurile şi căderile noastre care îmi dă speranţe că anume viaţa este cea care ne vorbeşte, nu moartea. În special, ce e captivant (şi totodată agasant) în viaţa noastră politică este prospeţimea cu care ni se pun şi impun problemele de principiu ale politicii. Partea de rutină paleşte în faţa invaziei de noutate…” 

JUPÂN DUMITRACHE: (cu deplină aprobare) Ştii că şi aici loveşte bine!

***

Un adept al discernerii (se adresează publicistului prin e-mail): Discernământul dvs e un HAR pentru că are efect binefăcător, precum al unui balsam.

***

IPINGESCU: (bătând cu mâna-n gazetă) Apoi de ce scrie el, sireacul!
JUPÂN DUMITRACHE: Dă-i nainte, că-mi place.      
IPINGESCU: Ăsta combate, domnule, nu ţi-am spus eu!         
JUPÂN DUMITRACHE: Apoi, nu-i zice lui degeaba „Vocea Patriotului Naţional”!

  (Când încă nu sfârşeşte bine Ipingescu de citit, se aude afară, în stradă, la dreapta, ceartă mare.)  

* Pentru realizarea acestei parodii după cunoscuta scenetă a Citirii Ziarului, aparținând ilustrului nostru Caragiale, am ales nu tocmai întâmplător… începutul unui editorial apărut în „Evenimentul zilei” și semnat de Horia-Roman Patapievici, ‘studinte în drept’… – „pardon, scuzați, bonsoir”: director al Institutului Cultural Român. Doar am înlocuit, aproape pe neobservate, panseurile lui Rică Venturiano din „Vocea Patriotului Naţional” cu citate din textul lui Patapievici!

……………………………………………..6 iunie 2007, NEW YORK MAGAZIN 

Pentru serviciile excepţionale împotriva statului şi poporului român, peste o întreagă adunătură de intelectuali aserviți puterii plouă cu ordine, cruci, medalii și alte însemne foarte pompoase. Pentru actele de eroism săvârşite în generarea unei idioate tinere generații, cei mai iluștri „tâmpiți ai lui Băsescu” au devenit cotrocenean Mari Ofiţeri, Comandori și Cavaleri.

** În 31 mai 2016, Uniunea Scriitorilor din România a acordat PREMIUL SPECIAL lui Horia-Roman Patapievici pentru volumul său, intitulat „Partea nevăzută decide totul”, apărut la Editura HUMANITAS – 2015, ceea ce a forțat și republicarea acestui succint pamflet.

……………………………………………..6 iunie 2016, NEW YORK CONTACT